Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

bubsoon
18:00
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viaellko ellko
bubsoon
17:59
8590 34c4 500
tyle szczęścia!
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

July 03 2015

bubsoon
15:22
!

July 02 2015

bubsoon
11:48
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viaellko ellko
bubsoon
11:48
7105 b54b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaellko ellko
11:46
7365 f740

ennayak:

like father, like son #1 (by Hideaki Hamada)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaellko ellko
bubsoon
11:46
6986 5122
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaellko ellko
bubsoon
11:45
7436 04d5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaellko ellko
bubsoon
11:40
9705 d037 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaellko ellko

June 30 2015

17:12
9682 806f
Reposted fromvesania vesania vianoexist noexist
bubsoon
17:12
9002 5d1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoexist noexist
17:12
0380 3cb8
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianoexist noexist
bubsoon
17:10
4416 32d9
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viayanek yanek
bubsoon
17:09
1451 5cb8 500
także tego ten.
Reposted fromyanek yanek
bubsoon
17:02
a ja się tak bardzo cieszę !

June 24 2015

22:15
7028 f95e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaApch Apch
22:14
4382 4393
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadeadwolf deadwolf
bubsoon
22:12
8276 3bc4 500
właśnie tak.
Reposted fromevvka evvka
bubsoon
22:07
pewnie może być gorzej,
ale to nie znaczy, że jest dobrze.
Reposted bynoresistance noresistance

June 22 2015

bubsoon
12:19
byle do 12 lipca, byle jak.
<3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...