Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

bubsoon
08:56
bubsoon
08:55
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaApch Apch
bubsoon
08:55
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viaApch Apch
bubsoon
08:54
1522 548b
Reposted fromspace-grunge space-grunge
bubsoon
08:54
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina vianoexist noexist
bubsoon
08:53
9723 1eb6 500
;)
Reposted fromyanek yanek
bubsoon
08:53
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaApch Apch
bubsoon
08:51
3775 ba31
Reposted frompesy pesy viayanek yanek

June 19 2015

bubsoon
22:12
perkusja i koszula nocna.
bubsoon
10:38
bubsoon
10:37
bubsoon
10:31
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic
bubsoon
10:27
0172 38da
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadeadwolf deadwolf
10:26
0274 8b13
Reposted frommaking-love making-love viayanek yanek
bubsoon
10:25
4567 5327
bubsoon
10:19
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatalama katalama
07:38
bubsoon
07:23
czyżby znów błąd .

June 18 2015

bubsoon
22:54
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viadeadwolf deadwolf
bubsoon
22:52
nie jest tak, jakbym chciała żeby było .
a przecież było .
i dało się .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl